సంస్మరణ సభ

హైదరాబాద్ త్యాగరాయగాన సభలో మార్చి 22,2015  ఆదివారం సాయంత్రం 6:00 గం. కు రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ సంస్మరణ సభ జరగనుంది.