సిగ్గుచేటు…

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నంద్యాల పట్టణానికి చెందిన పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల పరిస్థితి ఇది…