మతోన్మాద హత్యలపై నిరసన కరపత్రం

Kalburgi1

kalburgi-2