భూసేకరణ ఆపాలని కోరుతు సిపిఎం మధు… సీఎంకి బహిరంగ లేఖ‌

madhu-letter-1

 

 

madhu-letter-2