సెల్‌ఫోన్లు…స్పెర్మ్‌ని మింగేస్తున్నాయి!

సెల్ఫోన్లను రీ ఎక్కువగా వాడటం పురుషుల్లో  సంతానోత్పత్తి సామర్ధ్యం గ్గిపోతుందని ఎప్పటినుండో వినడుతున్నదే. ఇప్పుడు దృష్టాంతరాలు రీ ఎక్కువగా ఆధారాలతో హా డుతున్నాయి. మారుతున్న జీవ శైలి, నిఒత్తిడి, స్మార్ట్ ఫోన్ల వాడకంఅన్నీ లిసి భారతీయ పురుషుల్లో సంతానోత్పత్తి సామర్ధ్యాన్ని గ్గించివేస్తున్నాయని వైద్యులు అంటున్నారు.

31-40 సంవత్సరాల ధ్య సున్న భారతీయ పురుషుల్లో వంధ్యత్వం పెరుగుతున్నని, ఏడాదిపాటు దాంపత్య జీవితం డిపినా తండ్రి కాలేని స్థితి వారిలో  స్థిరంగా పెరుగుతున్నని, పిల్లలు కావాలంటే వైద్యులను సంప్రదించాల్సిన స్థితిలో దాదాపు గం నాభా ఉన్నని వైద్యనిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. సంతానం లేకపోతే హిళనే నిందిస్తారని, కానీ పురుషుల్లో కూడా లోపాలు ఎక్కువే ఉంటాయని, ముఖ్యంగా  వారిలో వీర్యణాలు గ్గిపోవటం అనే స్యఎక్కువగా డుతున్నని వారు చెబుతున్నారు.

30శాతం కేసుల్లో పురుషులే సంతానలేమికి కారణంగా ఉంటున్నారని సొసైటీ ర్ ది స్టడీ ఆఫ్‌ మేల్ రీప్రొడక్షన్ అనే సంస్థ పేర్కొంది. వారిలో వంధ్యత్వం పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో  విశ్వహిందూ రిషత్ నాయకుడు ప్రవీణ్ తొగాడియా, విషయంపై ఆందోళ వ్యక్తం చేశారు. లైంగిక టుత్వాన్ని పెంచే మందుని తాను యారుచేశానని, 600రూ. విలువైన మందుని 500రూ.కే అందించాలనుకుంటున్నానని ఆయ పేర్కొన్నారు. నాన్ని కాపాడుకోమనే అర్థం చ్చేలా  ఆయన సంచ వ్యాఖ్యలు చేశారు.