ఆ స్కూలు టాప‌రు జీవితం…బాల్య‌వివాహం నుండి భ‌ర్త హ‌త్య వ‌ర‌కు…!

రిస్థితులు నుషుల జీవితాలమీద ఎంతటి ప్రభావం చూపుతాయో సంఘ రుజువు చేస్తుంది. క్కగా దువుకుంటున్న అమ్మాయికి తాగుబోతుని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. బాల్య వివాహం అనే నేరంతో మొదలైన ఆమె వైవాహిక జీవితంలో అంతకంటే పెద్ద అపశృతి చోటుచేసుకుంది.  

రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లోని నోటా అనే గ్రామంలో సంఘచోటుచేసుకుంది. 16ఏళ్ల బాలిక చేతిలో ఆమె ర్త మృతి చెందాడు. మూడేళ్ల క్రితం ఓపెన్ స్కూలు ఎనిమిద తి రీక్షల్లో టాపర్గా నిలిచిన బాలికకు ల్యాప్టాప్ హుమతిగా భించింది. ఆమె ర్త ర్ఫుల్ ఆటోమొబైల్ షాపులో ర్కరుగా నిచేస్తున్నాడు. అతను చ్చి తాగుబోతు. తాగుడుకోసం ల్యాప్టాప్ని అమ్మడానికి తీసుకువెళ్లబోయాడు. బాలిక అతనికి అడ్డుపడింది. అతను వినపోవటంతో ఆవేశంలో కుండకు కుదురుగా పెట్టే రాయిని అతనిపై విసిరికొట్టింది. అది అతనికి లంగా టంతో కింద డిపోయాడు.

ఆమె విషయం ల్లిదండ్రులకు చెప్పటంతో వారు, అక్కడికి చ్చి అతడిని ఆసుపత్రికి లించారు. అప్పటికే అతను ణించినట్టుగా వైద్యులు తెలిపారు. ఉదంతంలో కు స్పష్టంగా రొక ప్పు సైతం డుతున్నది. స్కూలు టాపర్గా నిలిచిన అమ్మాయికి దువు మాన్పించి బాల్య వివాహం చేశారు. అదీ ద్యానికి బానిస అయిన వ్యక్తికి ఇచ్చి. దువు ట్ల అంత ప్రేమ ఉన్న అమ్మాయికి దువుకునే అవకాశం లేకపోగా,  చివరికి హంతకురాలిగా మిగటం వెనుక ఆమె కుటుంబం, ప్రభుత్వం పాత్రకూడా ఉందటంతో సందేహం లేదు.