జ్ఞాప‌క‌శ‌క్తిని చ‌క్క‌గా పెంచే…దాల్చిన చెక్క‌!

దాల్చిన చెక్కలో ఉన్న ఔష గుణాలు ఇప్పటికే చాలా రిశోధల్లో  వెల్లయ్యాయి. ఇప్పుడు రొక తాజా అధ్యనంలో తేలిన సంగతులను ట్టి దాల్చిన చెక్క ఏదైనా కొత్తవిషయాలను నేర్చుకునేవారికి ఎంతగానో రిస్తుంది. రీరంలో పంచేంద్రియాల ద్వారా గ్రహించే మాచారాన్ని మెదడులో హిపోకస్ అనే భాగం క్రద్ధీకరించి, ద్రరుస్తుంది. ప్రక్రియలో పాల్గొనే మాంసకృత్తుల పేరు సీఆర్ఈబి. అంటే ఎవరిలో అయితే మాంసకృత్తులు ఎక్కువగా ఉంటాయో వారిలో  మాచార సేక‌, జ్ఞాపక్తి ఎక్కువగా ఉంటాయి.

దాల్చిన చెక్కని ఆహారంలో తీసుకోవటం మెదడులో సీఆర్ఈబి ప్రొటీస్లు పెరుగుతాయని పరిశోధకులు నుగొన్నారు. మెదళ్లు మొద్దుబారిన ఎలుకను దాల్చిన చెక్కను ప్రతిరోజూ ఆహారంతో పాటు ఇచ్చి చూశారు. దాంతో వాటి జీవ సాయన క్రియల్లోనూ, మెదడు ణాల నిర్మాణంలోనూ మార్పు చ్చి, సీఆర్ఈబి ప్రొటీన్లు పెరిగాయి. అంతేకాక జ్ఞాపక్తిని గ్గించే ఆల్ఫా5 అనే ప్రొటీన్ గ్గటం కూడా నించారు.  దాల్చిన క్కని ఆహారంలో తీసుకున్నఆ ఎలుకలు కొద్దిరోజుల్లోనే ఉత్సాహంగా మారి, కొత్త విషయాలను సులభంగా గ్రహించడం మొదలుపెట్టాయని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. అమెరికాలోని రుష్ విశ్వవిద్యాల ఆసుపత్రికి చెందిన నాడీ విభాగ శాస్త్రవేత్తలు రిశోధ చేసి వివరాలు వెల్లడించారు.