పుట్టిన గడ్డను మరిచావా బాబూ…

సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న పోస్ట్‌లను సోషల్ పల్స్ క్రింద ప్రచురిస్తున్నాం.

-ఎడిటర్, తెలుగు గ్లోబల్.కామ్

Social-Pulse-CBN