సాంస్కృతిక బంధు శ్రీ సారిపల్లి కొండలరావు సారధ్యంలో తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం ‘వాహిని ప్రొడక్షన్స్‌’ వైభవం

TeluguCinema_Invitation copy